slide

петък, 21 ноември 2014 г.

Ден на християнското семейство


Днес празнуваме деня на християнското семейство.

Използвам повода да поздравя всички семейства, които са стъпили на здравата основа - Христос и да им пожелая да продължават да се обичат жертвоготовно, да бъдат единомислени и сплотени, изпълнени с вяра и добри дела, да отстояват Божиите принципи и да бъдат светлина на света!

„И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте се един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както Господ е простил на вас, така прощавайте и вие.
А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство.“ 

~ Колосяни 3:12-14 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...